Atlas behandelingBij nagenoeg iedereen staat het hoofd in min of meerdere mate asymmetrisch op de eerste halswervel.
Veelal gaat dit terug op forse manipulaties bij de geboorte (zeker bij navel- streng om de hals, tang- of zuignapbevalling), die een reflectoire spierverdedigingsreactie hebben uitgelokt in de bovenste nekspieren.

De tonus van deze spiergroep is op zijn beurt de referentie voor de ontwikkeling van de rechtopstaande houding.
Afhankelijk van de ernst van de scheefstand en de verergeringen door constitutie en trauma (hersenschudding, whiplash, maar ook accumulerende psychische stress), leidt dit tot minder of meer uitgesproken klachten.

Dit is te begrijpen vanuit:

1) de extra spierspanning die dan continu nodig is om het hoofd rechtop te houden.
2) de verkleining van de opening tussen de schedel en het ruggemergkanaal, die dan verantwoordelijk is voor een toegenomen druk op de hersenvliezen en de wervelslagaders, en een minder vlotte pulsatie van het ruggemergvocht .

BEHANDELING

In de jaren ’90 is in Zwitserland een methode ontwikkeld om de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie en zonder gevaar te verbeteren. De behandeling bestaat uit een specifieke, diepe mechanische massage van de bovenste nekspieren.
Deze behandeling prikkelt de sensoren van het autonome zenuwstelsel in de spieren om een nieuwe setting-point van spierspanning te registreren, waardoor het schedelatlasgewricht blijvend kan ontspannen.
Als gevolg hiervan krijgt de atlas de vrijheid om terug te roteren naar zijn meest optimale positie. Deze behandeling bestaat doorgaans uit drie sessies, gevolgd door een healing achteraf.

De 2de behandeling heeft plaats 8 dagen na de eerste , de laatste 5 6 weken later. Meestal zijn de resultaten blijvend, af en toe is een herhalingsbehandeling op langere termijn (meerdere maanden) aangewezen .

PROCES VAN ZELFGENEZING

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren.
De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend. Het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer vanzelfsprekend de juiste houding aan.