Sound- en DNA healing

In mijn praktijk als healer maak ik gebruik van de helende werking van tonen om blokkades in de energiestroom op te lossen. Zo
wordt de harmonie op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel niveau hersteld tot op het DNA-niveau. Hoe ik precies
werk met soundhealing, wil ik u graag vertellen in dit artikel.

Het leven is een spel van trilling, beweging, klank, ritme en kleur. Ons lichaam is opgebouwd uit een zich steeds herhalend patroon
van specifieke frequenties. Het vormt onze unieke persoonlijkheid en creŽert geometrische figuren. Dit spel van continue golven in en rondom ons verbindt ons met elkaar en met alles in het universum. Het is een symfonie van klank, kleur, ritme, harmonie en rust, waarin ieders individuele zielenmelodie weerklinkt.

Op deze manier is ons lichaam ontstaan en wordt het in stand gehouden. Om als instrument, via de dualiteit die inherent is aan de aarde, ervaringen op te doen. Om ons te blijven herinneren aan onze oorsprong van eenheid, zodat we steeds van daaruit in harmonie kunnen handelen met het universum, niettegenstaande het spel van tegenstellingen.

Alles wat niet meer meetrilt met het universum, leidt tot een tekort aan energie en uiteindelijk tot ziekte. Ziekte is dus het gevolg van een disharmonie tussen ziel, geest en lichaam. Deze disharmonie weerspiegelt zich in de hersenpatronen. De oorzaak ervan is vaak
te vinden in de onderdrukking van emoties en negatieve denk- en voedingspatronen . Daardoor raakt de vrije energiestroom geblokkeerd. De storingsvelden die hierdoor ontstaan zorgen ervoor dat de organen en de klieren die met dit veld verbonden zijn, onvoldoende levensenergie krijgen en daardoor onvoldoende hun werk doen.

De mens is een microkosmos en het is voor zijn geestelijk, lichamelijk en emotioneel welzijn belangrijk om mee te trillen met de macrokosmos. Pas dan zal hij zich niet langer afgescheiden voelen, maar zich verbonden weten met het universum. De hersengolfpatronen worden beÔnvloed door de twaalf planeten van ons zonnestelsel. Ieder van deze planeten heeft een eigen
specifieke trillingsfrequentie of toon. Wanneer we volledig in harmonie zijn, trillen deze 12 tonen van onze hersenen mee met de 12 tonen van de planeten van ons zonnestelsel en met andere werelden en dimensies. Omdat ook de spreekstem is opgebouwd uit dezelfde 12 frequenties is het mogelijk om bij ieder individu na te gaan of de 12 tonen aanwezig zijn. Mijn helderhorendheid laat mij toe om te horen welke frequenties ontbreken. Een specifiek apparaat stelt mij in staat om dit te controleren. Met mijn kennis van muziek kan ik ze bepalen. Met mijn stem zing ik ze weer in het lichaam.

Elk van deze 12 tonen is verbonden met bepaalde organen, structuren en processen in het lichaam. Daarom zal het ontbreken van
een of meerdere tonen een disharmonie veroorzaken in het lichaam. Als deze ontbrekende of met stress beladen tonen opnieuw aan het lichaam gegeven worden, kunnen de hersengolfpatronen terug in harmonie gebracht worden. De energieŽn in het lichaam kunnen dan weer vrij stromen. Die nieuwe energietoevoer in de juiste frequentie activeert de zelfgenezende capaciteit in het lichaam. Dit is precies wat gebeurt bij Soundhealing.

Soundhealing werd reeds met succes toegepast bij o.a. concentratiemoeilijkheden, dyslexie, allergieŽn, onvoldoende werking van organen, depressie, emotionele problemen, burn-out, stress, hyperventilatie, enz. Door het regelmatig toedienen van de ontbrekende tonen
komen de zelfgenezende krachten van het lichaam aldus op gang. De tonen of trillingen worden door het geheugen van het lymfesysteem vastgehouden en overgedragen op het celmembraan, zodat de vibratie een langdurig effect heeft. Het lichaam bestaat immers uit 70% water en dit is de beste geleider van trillingen.

Wanneer het lichaam terug in harmonie komt met de kosmos, kunnen sommige tonen ons in een verruimd bewustzijn brengen, waardoor transformatie mogelijk wordt. Door deze verruimde bewustzijnstoestand zijn we in staat de wereld vanuit een andere dimensie te bekijken en kunnen we hierdoor meer relativeren. Deze ervaring blijft in het lichaam en in de aura natrillen en zal op deze manier stilaan in ons bewustzijn binnensijpelen, doorleefd worden en inzicht brengen.

Soundhealing brengt ons uiteindelijk terug naar onszelf, naar ons eigen centrum, naar ons diepste ‘wezen’, ons goddelijk bewustzijn
en zorgt ervoor dat we terug resoneren met de bron.

Naarmate oude patronen worden losgelaten, wordt het transformatieproces meer en meer doorgetrokken tot op het niveau van het celbewustzijn. De ontbolstering is ook hier een geleidelijk proces. Na iedere healing komen nieuwe conditioneringen tot uiting die, eenmaal opgehelderd en losgelaten, ruimte creŽren voor nieuwe informatie in het celbewustzijn. Omdat deze soundhealing werkt tot
op het DNA-niveau, noem ik haar ook wel DNA-healing.

We kunnen dus stellen dat mijn Soundhealing je meeneemt naar de diepste lagen van je bewustzijn en onderbewustzijn om alle geblokkeerde energieŽn los te trillen en alle onverwerkte emoties en negatieve ervaringen uit het verleden los te laten. Het is een totaalmethode waardoor de zelfgenezende krachten van het lichaam geactiveerd worden en een transformatie van de persoonlijkheid mogelijk wordt. Hierdoor kunnen we terug gezond, vreugdevol en “heel” in het leven staan.

Omdat we allen samen in het spel van trillingen aanwezig zijn, zal het ganse trillingsveld via onze transformatie beÔnvloed worden.
Dit betekent dat alle personen met wie we in verbinding zijn, deze positieve invloed ervaren.

Ontstaan uit de oervonk, de pure harmonische trilling, gaat de mens zijn weg doorheen alle lagen van het bewustzijn om uiteindelijk, door alle ervaringen en obstakels van de materie heen, terug te komen bij de zuivere trilling van de oervonk. Het is de kunst om op aarde, niettegenstaande de dualiteit inherent aan de materie, contact te houden met deze oervonk. Op zijn tocht door alle lagen van
het bewustzijn heen, leert de mens alle facetten van zichzelf kennen en in liefde accepteren, en zo komt hij dichter bij zijn eigen hoogste bewustzijn.